P.Gs- Ts ĐOÀN VĂN ĐIỆN

CHỦ TỊCH HĐQT

- Sinh năm: 1937 – tại Phú Yên

- Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội ngành vật lý năm 1957.

- Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh.

- Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Lạc Hồng – Đồng Nai.

- Nguyên Hiệu trưởng trường THCS-THPT Việt Thanh – Tp Hồ Chí Minh.

- Từ 01/6/2013: Nhà đầu tư không vì lợi nhuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Cố vấn giáo dục trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

More Info